Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

matajn
3001 f546 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi

November 07 2018

matajn
1655 67d1 500
Reposted fromRowena Rowena
matajn
1676 b66f
Reposted fromRowena Rowena
matajn
1786 bfa8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect
matajn
2028 8bd4 500
kalsarikännit
Reposted fromspecific-humor specific-humor

November 06 2018

matajn
Reposted fromregcord regcord

November 05 2018

matajn
0457 ea34
Reposted fromwentyl wentyl
matajn
Reposted fromtgs tgs
matajn
0501 6873 500
Reposted fromoll oll
matajn
0536 7acc 500
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
matajn
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał. Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało. Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów. Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony. I milion razy słysząc w środku nocy: “Misiu, pogadasz ze mną?” odpowiadał patrząc jednym okiem: “No jasne.” Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
matajn
0570 f60a
Don't try this with a german "Bierzeltgarnitur".
They. Do. Not. Break.
Ever....
Reposted fromKane1337 Kane1337

November 04 2018

matajn
Reposted fromFlau Flau
matajn
2549 f747 500
Reposted fromipo ipo

November 03 2018

matajn
matajn
9210 3e59 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
matajn
9306 da13 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec

October 30 2018

matajn
9243 236b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty

October 29 2018

matajn
5718 9075
Kolejna noc, kolejna rozpacz, kolejny dzień, kolejny sztuczny uśmiech.
Reposted fromkrn krn

October 28 2018

matajn
4858 8c96
Reposted frompandotree pandotree
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl